Loading

Tur i skogen / telting

For spørsmål, ta kontakt med Bergen og Omland Friluftsråd – Hellebakken 45, 5039 Bergen, telefon 55 39 29 50. e-post til BOF: firmapost@bof.no

Lerøy Fort

Tidligere forsvarsanlegg som nå er blitt friluftsområde. Tunnel inn i området, like ovenfor fergekaien. Tur- og rekreasjonsområde med god utsikt mot skipsleia. Bord og benk, redningsbøye og liten gressmark. Gode fiskeplasser. Større kai som ligger noe utsatt til i skipsleia. Kaien er høy, men godt fendret. Lerøy fort ble overtatt fra forsvaret i 1999. Besøk gjerne turboksen på Lerøy, en av 16 geocacher som BOF har lagt ut i ulike friluftsområder.

I årene mellom 1898 og 1902 ble Bergens befæstninger bygget. Forsvarsanleggene var planlagt som et forsvar mot Bergen havn. Festningene omfattet til slutt anleggene Kvarven, Hellen og Sandviksbatteriene. I tilegg hadde festningen flere mindre sperre- og bestyrkningsbatterier i tilknytning til mineforsvarene i søndre og nordre innløp til Bergen. I det søndre innløpet var Lerøy fort satt opp med to kanoner, lyskaster og signalstasjon. Den 9. april 1940 åpnet fortet ild mot tyske krigsskip som hadde kurs mot Bergen havn. Før fortet ble nedlagt og overtatt som friluftsområde i 1999, drev kystartilleriet et torpedobatteri i området.

Mildevågen

Parkeringsplass for ca 120 biler, som kan benyttes ved besøk til friluftsområdene Grønevika og Sandholna – og til Arboretet. I vinterhalvåret brukes en del av parkeringsplassen til opplag for fritidsbåter. Det er også parkeringsmuligheter på Dalsmyra og i Botanisk hage ved Vågeelva. Funksjonshemmede med bevis har anledning til å parkere på parkeringsplassen ved Grønevika, og ved begge inngangene til Botanisk hage.

Mildevågen er et egnet utgangspunkt for padling med kajakk rundt Mildehalvøyen, se forslag til padlerute under friluftsrådets padleguide. Vågen er også tilrettelagt for å ta opp og sjøsette mindre båter fra bilhenger. Løs grus ved “rampen” gjør at det kan være greit å velge et tidspunkt ved flo sjø.

Digitalt kart over friluftsområdet og Arboretet, for mobil eller nettbrett, kan du laste ned fra Avenza Maps.

 

Kvarven

Skogkledd turområde med krigsminner og fine utsiktspunkter. Vei med fast dekke. Militært område, der Friluftsrådet etter avtale med Forsvaret har bruksrett til en del av området. Kvarven ble høytidelig åpnet som frilufts- og krigsminneområde den 8. mai 1993. Området har toalett, og det er informasjonstavler for Kvarven både ved avkjøring i Gravdal og inne på området. Kvarven er også et viktig utgangspunkt for turer til Lyderhorn, og er hvert år start for 7-fjellsturen.

Handikap parkering ved inngangen til området og ved den gamle ekseserplassen oppe i området (nøkkel til bom er nødvendig for å bruke den øvre parkeringsplassen – kontakt friluftsrådet). Fast grill og bord og benker ved ekseserplassen. Ekseserplassen er også egnet for telting, kontakt friluftsrådet for mer informasjon. I friluftsområdet ligger det en turboks, en av 16 geocacher som BOF har lagt ut i våre medlemskommuner.

Kvarven fort og Hellen fort var sammen med Sandviksbatteriet en del av Bergens indre Befestninger, bygget mellom 1895 og 1905. Flere bunkere og forsvars-stillinger ble også bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Et par av tunellene er ennå åpne, ta med lommelykt. Nede ved sjøen ligger restene etter det gamle torpedobatteriet, her er det også populært å fiske.

Laksevåg kulturhistoriske forening vedlikeholder krigsminnene i området, og har utarbeidet forslag til historiske turer på Kvarven. Under kan du laste ned kart til mobil som viser de historiske punktene i området. Høyskolen i Bergen har laget en side om Bergen befestningsverker og krigsminnet Kvarven fort.

 

Storøen

Storøen er et mye brukt friluftsområde. Øya er lett tilgjengelig med båt fra flere steder i Eidsvågen. Friluftsområdet er godt egnet for dagsutfart for skoler og barnehager. I området er det satt opp en aktivitetsløype med stier og tauhindre, og det er tilrettelagt for telting. Langs sydsiden og østsiden av øyen er det fine svaberg. Langs svabergene er det satt opp fortøyningsbolter, og i sundet på nordsiden av øyen er det offentlig kai. Egen gjestebrygge på nordøst siden med gangvei inn i området.

Friluftsrådet driver båtopplaget på øyen. Åsane seilforening og Bergen kystlag har avtale med Friluftsrådet om å bruke deler av båthallene. På øyen er det 4 skur på tilsammen 1800 kvm. Plattningene utenfor båthallene blir brukt vår og høst når båtene tas inn og settes ut. Ellers i året er plattningene og kaiene utgangspunkt for aktivitet, med seilbåter og robåter. Åsane seilforening arbeider med å sette i stand det gamle hovedhuset på Storøen. Hovedhuset skal brukes til klubbhus.

Verkstedshuset disponeres av Bergen kystlag. Geiter har vært satt ut på øyen for å beite ned undervegetasjonen, og åpne opp det gamle kulturlandskapet.

Åsane Seilforening, Åsane historielag og Friluftsrådet har samarbeidet om å sette opp en kulturløype på Storøen. På seilforeningen sine nettsider kan du også lese mer om historien til Storøen.

Digitalt kart over friluftsområdet, for mobil eller nettbrett, kan du laste ned fra Avenza Maps.

 

Bjelkarøy-Buarøy

Båtutfartsområde med mange fine viker og svaberg. Lett tilgjengeleg frå Hjellestad området. Gode høve til bading, rekreasjon og fiske.

 

Kyrkjetangen

Et av BOFs mest poulære og best utbygde områder. Godt egnet for barn. Sandstrender, gressmark, stupebrett, bord og benker. Egnet for stangfiske. Parkeringsplass for 130 biler. Toalett og informasjonstavle. Overnatting med bobil på parkeringsplassen er ikke tillatt.

 

Steingardvikane

Idyllisk naturområde med flere fine badeviker. Badefjære for barn. Mulighet for telting i bakkant av badeviken. Friluftsområdet er godt egnet som overnatting eller rasteplass på padleturen rundt Hjellestadhalvøyen. Forslag til padlerute og mulighet for å sette ut kajakk finner du på friluftsrådets padleguide. Også atkomst på sti fra Hjellestadvegen eller Arboretets botaniske hage via Skipanesvegen. Vanskelig parkering på Hjellestadsiden, men ved botanisk hage er det parkeringsmuligheter.

 

Øksnes

Tur og badeområde med flott sjøutsikt og ettermiddagsol. Parkering etter småbåtopplag og slipp. Følg bilveg vidare inn i området. Toalett og informasjonstavle ved parkeringsplassen. Fleire turstiar og gangvegar går gjennom friluftsområdet. Landgrunn sandfjøre inst i pollen. Fast grill og bord og benk ved stranden. Fin teltplass på austsida av vika. Stupebrett med badestige på vestsida. Åpent grindabygg som kan benyttes av de som besøker området. Området er eit fint utgangspunkt for padling med kajakk i øyane nord for friluftsområdet.

Parkeringsplassen for friluftsområdet er og eit fint utgangspunkt for turar i Øksnesmarka. I området er det opparbeid ei godt merka rundløype frå Øksnes til Årås og Rebnor, med retur til Øksnes. Turen er på omlag 6,2 km. Undervegs er det rasteplassar og informasjonstavler. Turkart er å få kjøpt i Servicekontoret på kommunehuset.

 

Kvalvågnes

Større idyllisk område med store utmarksområde og mange bukter inn mot Lindåsosane. Området er godt egna for fotturar, eller padling med kano eller kajakk i padleløypene. Gangveg frå parkeringsplassen og inn i området. Traktorveg fram til Mikkelvågen, der det er kai og svaberg egna for utsetting av kano og kajakker. På neset i Mikkelvågen er det badeplass.

Merka stig til Straumsneset, der det og er lagt ut ei turboks. Cachen er en av 16 geocacher som BOF har lagt ut i våre medlemskommuner. Turen til Straumsneset er omlag 4 km tur retur, og tar omlag 1,5 time tur retur utan kvil. Det er en fin tur å gå stien om Lurøystraumen den ene veien, og langs stien om Hanøystraumen tilbake. Elles er det fleire umerka stigar i friluftsområdet.

Gode fiskeplassar mot straumane og gode teltplassar ved gamle hustuftar mellom Naustbukti og Mikkelvågen. Sau beiter i området heile året, hugs bandtvang.

Vestnorsk Grafiske fagforening eig og driv feriesenteret i tilknytning til friluftsområdet. Senteret er godt utbygd og kan leigast ved å ta kontakt med fagforeninga.

 

Skipshelleren i Vaksdal

Skipshelleren på Straume var fangstbuplass frå forhistorisk tid, utgravingar har avdekka eit opp til 1,70 meter tjukt lag med rester etter bosettning under helleren. Dei siste spora er frå steinalderen, med betydelege mengder redskaper og rester etter dyreknokler. Det rike fiske- og dyrelivet i fjorden, saman med plante og dyrelivet på land er den viktigste forklaringa på at folk valgte å busette seg under hellaren.

Nede ved kaien ligg det et grindabygg og toalett. Kommer du med båt sjå på sjøkart kva lei som må brukast, det er stri straum og mange grunner i området.

På skipshelleren.no finn du meir informasjon om Skipshelleren, Straume landskapsmuseum og forslag til undervisningsopplegg. Sjå og video av ein skoleklasse på besøk i Skipshelleren.

 

Kvamsøy

Kvamsøy er eit av dei mest brukte og attraktive øyene i Hardangerfjorden. Sydvestre del av øya er friluftsområde. Kai og lita havn på sydsida. Øya har store grasmarker egna for telting. Fleire av husa vert nytta i leirskule verksemd.

 

Rolvsvåg i Samnanger 

Romsleg friluftsområde med badevik, svaberg og kai. God tilkomst og godt egna for småbarnsfamiliar. Lokalt mykje nytta. Gangveg gjennom området til utkikkspunkt på nordsida. Toalett, parkeringsplass og informasjonstavle. Fortøyingsboltar, stupebrett, fast grill, bord og benk. Området er tilrettelagt for rørslehemma med veg for rullestolbrukarar, handikapptilpassa toalett og baderampe. Området er egna for telting.

 

Klubben på Tysnes

Idyllisk friluftsområde og badeplass med strandfjøre og svaberg. Frå parkeringsplass er det 500 m gangveg fram til området. Vegen er tilrettelagt for rullestolbrukarar. Toalett, bord og benk, informasjonstavle, båtfeste og stupebrett. Fin grasmark egna for for telting.

 

Ervikane

Ervikane er eit av dei finaste friluftsområda i Bergensregionen. Frå Krabbeviksvegen går det ein ca. 400 m lang køyreveg til to parkeringsplassar for til saman ca. 70 bilar. Derifrå er det ca. 250 m gangveg fram til idylliske badeviker og solplassar. Gode tilhøve for telting. Kontakt BOF om du vil telte med større grupper i friluftsområdet.

Toalettet er lagt til rette for rørslehemma, og området har baderampe. Bru til Vetle Hestholmen, som er ein populær fiskeplass. To informasjonstavler – ei ved parkeringsplassen og ei i strandområdet. Bord og benkar, og fast grill er det og i området. Nord i friluftsområdet er det ei lita kai. I viken er det og fint å ankre. Besøk gjerne turboksen i Ervikane, ei av 16 geocacher som BOF har lagt ut i ulike friluftsområde.

Ei flott rundtur er å følgje gangvegen og stien sydover i bakkant av vikane, frå Langetangen går den gamle ferdselsvegen til Sørstrøno. Der den gamle ferdselsvegen møter bilveg, kan ein ta av på kjerreveg og sti, gjennom skogen og attende til parkeringsplassen for Ervikane. Godt fottøy og kart er naudsynt. Dei som ynskjer ei lenger tur kan fortsette langs bilvegen til Sørstrøno. Frå Sørstrøno går det sti gjennom eit skar og over til Nordstrøno. Følg bilvegen attende til parkeringsplassen for Ervikane.

Det er utarbeid eit digitalt kart over friluftsområdet til bruk på mobil eller nettbrett, som kan lastes ned frå Avenza Maps.

 

Raudlio i Os

 

Raudlio og Stokkedalen er et stort friluftsområde med villmarkspreg. Store deler av Osvassdraget renn gjennom friluftsområdet. Turveg og turstig ved Raudlivatna og Gåssand med utgangspunkt frå parkeringsplassen ved Hatlelio. Følg vegen som går opp mot venstre frå parkeringsplassen. Etter eit par hundre meter tek du på nytt til venstre og inn på ei skogsbilveg med bom. Turvegen går 3 kilometer inn til Raudlistova og Raudlibøen. Raudlistova kan leigast til dagsbesøk ved å ta kontakt med kommunetorget i Os kommune.

Ei fin rundtur er langs god turstig frå Raudlistova via Bergen Jeger og fiskeforening si hytte ved Raudlitjørna og vidare mellom Raudlivatna og attende langs turvegen til parkeringsplassen i Hatlelio.

Parkeringsplassen i Hatlelio er også ei eigna plass å sette frå seg bilen om du vil sette ut kano og padle i Raudlivatnet. Det er fine leirplassar i nordenden av Ytre Raudlivatnet. Her er det og gapahuk. Friluftsområda Framnes og Tøsdal er og gode utgangspunkt for padling i Osvassdraget. I Stokkedalen ved Gåssandvatnet er det og ei god leirplass. Padletips finn du under aktiviteter på BOF sine sider.

Informasjonstavle ved parkeringsplassen. Det er gjeve ut brosjyre med fyldig informasjon om området og kart som syner turvegen og stigar. Kontakt Friluftsrådet eller kommunen om du ynskjer eit eksemplar tilsendt.

 

Mildehalvøyen

Parkeringsplass for ca 120 biler, som kan benyttes ved besøk til friluftsområdene Grønevika og Sandholna – og til Arboretet. I vinterhalvåret brukes en del av parkeringsplassen til opplag for fritidsbåter. Det er også parkeringsmuligheter på Dalsmyra og i Botanisk hage ved Vågeelva. Funksjonshemmede med bevis har anledning til å parkere på parkeringsplassen ved Grønevika, og ved begge inngangene til Botanisk hage.

Mildevågen er et egnet utgangspunkt for padling med kajakk rundt Mildehalvøyen, se forslag til padlerute under friluftsrådets padleguide. Vågen er også tilrettelagt for å ta opp og sjøsette mindre båter fra bilhenger. Løs grus ved “rampen” gjør at det kan være greit å velge et tidspunkt ved flo sjø.

Digitalt kart over friluftsområdet og Arboretet, for mobil eller nettbrett, kan du laste ned fra Avenza Maps.

 

Øvre Hellen

Tidligere del av Bergen festning som nå er turområde med veier, stier og gamle forsvarsanlegg. Flott utsikt. Sti mot Eidsvågsfjellet. Informasjonstavle med friluftsinformasjon og forsvarshistorie. Hinderløype med 17 hindre, “uteklasserom” som blir brukt av Hellen skole og lokale barnehager. Området er godt egnet for turer med barn. Det er flere klatrefelt i området, mer informasjon og klatrefører på Bergen klatreklubbs nettsider. Friluftsrådet bruker en gammel bunker (Moniermagasin) på området som lager.

Hellen fort var sammen med Kvarven fort og Sandviksbatteriet en del av Bergens indre Befestninger, bygget mellom 1895 og 1905. Flere bunkere og stillinger ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig.

Digitalt kart over friluftsområdet, for mobil eller nettbrett, kan du laste ned fra Avenza Maps.

 

Våganeset

Natursjønt område med langstrakt gressmark, liten badefjære og svaberg. Området er godt egnet og tilrettelagt for barn. Gamle kanonstillinger ytterst på neset. Fine stier gjennom gammelt kulturlandskap. Toalett, stupebrett, informasjonstavle. På nordsiden mot Åstveitvågen disponerer båtlaget kystliv brygger og grindanaust. Åpent grindanaust og oselver er et tilbud i kystleden og leies ut på forespørsel, ved å ta kontakt med båtlaget, v/ Ragnar Urheim (r_urheim@hotmail.com).

 

Sauøy

Fin, ubygd øy med fleire små lune viker med fin, kvit skjelsand og svaberg. Vegsambandet til Øyane har opna for auka ferdsel til denne delen av kommunen, men sjølve Sauøy er utan vegsamband. Toalett, brygge, bord og benk og fortøyingsboltar. Mogeleg å telte. I friluftsområdet ligger det ei turboks, ei av 16 geocacher som BOF har lagt ut i våre medlemskommuner.

 

Padleløype 1 – Marås

Rasteplass i padleløype 1, godt egna for telting. Fine svaberg for bading.

Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt egna for padling. Friluftsrådet har avtale om bruk av ni område til rasting og telting langs fire padleløyper i og rundt Lindåsosane. Rasteplassane er enkelt tilrettelagt med teltplass og bålplass. I padlekartet for Lindås er det døme på fire padleløyper. Gode utgangspunkt for å setje ut kano eller kajakk i løype ein eller to, er Kvalvågnes, Vågseidet, Risa eller Lindås feriesenter.

Det er utarbeid eit digitalt kart over padleløypene til bruk på mobil eller nettbrett, som kan lastes ned frå Avenza Maps.

 

Håøy i Meland

Området er vakkert og romsleg, ligg fint midt i leia og er ein populær utfartsplass for heile regionen. Tidlegare militært område med mange verneverdige krigsminne. Den gamle forvaltarbustaden er ein viktig del av miljøet. Gangveg til utsiktspunkt på toppen av Håøya. På austsida er det og rydda ein gangsti.

I området er det fortøyingsboltar, fortøyningsbøye, brygge for småbåtar og hovudkai med leidarar for ombord- og ilandstiging. Toalett, fast grill, bord og benk ved kaien. Informasjonstavle som syner kulturminne i øvre del av gressmarken. Plakat for friluftslivsområdet på toalettbygget.

Gode høve for telting. Området er mykje nytta av speidarar og skuleklassar. Eit av nausta ved den inste brygga er åpent, og kan nyttast som skjul ved dårleg vær.

Meland kommune har i samarbeid med BOF laga turkart for Håøya. Eit gamalt naust er sett i stand og kan nyttast som sjul om det er dårleg ver. Atkomst frå land på sti like syd for “Sementblandeverket” på Flatøy, der det og er parkering.

Kollevåg på Askøy

Kollevågen var fra gammelt av bossfyllingsplass for Bergen kommune. Senere ble området total renovert og er nå et av de største og best tilrettelagte friluftsområdene i Bergensregionen. Området består av to våger, Meavågen og Vestrevågen med flere lange sandstrender og romslige grønne gressplener. På nesene mellom badevikene vokser det buskfuru. I begge vågene er det doble toalett som kan brukes av bevegelseshemmede. I Vestrevågen er det også baderampe for bevegelseshemmede. Langs svabergene i Meavågen er det stupebrett og fortøyningsbolter. Gjennom friluftsområdet slynger det seg flere gangveier og gangstier. Det går blant annet gangvei til Mjøneset som også er skiltet som fristrand (nakenbading tillatt). Kollevågen er et fint utgangspunkt for padleturer på vestsiden av Askøy. I Vestrevågen er det fint å telte, ta kontakt med friluftsrådet om du ønsker å telte i Kollevågen.

Ved inngangen til friluftsområdet er det to parkeringsplasser med plass for ca. 140  biler, likevel er parkeringen begrenset på store utfartsdager. Friluftsrådet oppfordrer derfor til å bruke sykkel eller kollektiv reisemåte. Følg bussrute 494-499 til Ramsøy, rutetider og reiseplanlegger hos Skyss.

Kollevågen er en populær uthavn, med kai og fortøyningsbolter i Meavågen. I Vestrevågen er det ankring forbudt, på grunn av faren for å skade tildekkingen av den gamle bossfyllingen.

Askøy seilforening leier et areal av BOF på vestsiden av friluftsområdet, der foreningen driver Askøy seilsportsenter. Området har gjesteplasser for seil og motorbåter.

Strendene i Kollevåg friluftsområde ble våren 2018 hevet og sådd til på nytt. Mer informasjon om arbeidet på Bergen kommunes nettsider.

Last ned digitalt kart over friluftsområdet til bruk på mobil eller nettbrett.

Utleie av Friluftshuset

I Meavågen ligger også «Friluftshuset» som kan benyttes fritt av alle når det ikke er utleid. Huset er en åpen konstruksjon på gråsteinsmur med søyler av rundtømmer og torvtak, og har grillplass og sitteplasser for ca. 160 personer. Utenfor huset er det  steinkai, danseplatting og utesitteplasser.

Alle kan leie huset til arrangement (blåturer o.l.) og har da rett til å ha det for seg selv. Bruk av større musikkanlegg/orkester er ikke tillatt.Leie på dagtid kr. 500, kveldstid (fra kl. 16.00) koster kr. 3.000. I perioden 15. oktober til 15. april er huset stengt for utleie. Kontakt BOF hvis du ønsker å leie huset.

 

 

 

 

Leave a Reply

Translate »
Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?